Allévägen 22
153 60 Mölnbo
Tel: 0158-605 51
Fax: 0158-606 70

Kvalitet & Miljö

Kvalitetsmålmiljo

Vårt arbete ska sträva efter en nöjd beställare som erhållit produkter och utförande enligt önskemål och beställning.

Våra leverantörer ska se oss som en pålitlig kund.

Kvalitetspolicy

Vår målsättning är att genom att följa EIO-Q, i tillämpliga delar, engagera all personal så att rutiner och arbetsmetoder ger beställaren en installation som både följer önskemål och gällande föreskrifter.
Eventuella fel, avvikelser och erforderliga ändringar ska fångas upp på ett så tidigt stadium som möjligt under arbetets gång. All personal har rätt att avbryta eller förändra ett beordrat arbete för att uppnå högre/bättre kvalitet eller säkerhet.

Personalen ska ha dokumenterad vidareutbildning i föreskrifter och arbetsmetoder samt ha gällande intyg för ”Heta arbeten”.

Miljöpolicy

Vi eftersträvar att arbeta med moderna, godkända material som skapar en bra arbetsmiljö såväl under som efter arbetet både för beställare och entreprenör.

Maskiner, verktyg och arbetsmetoder ska vara moderna och ändamålsenliga och ge en säker arbetsplats.

Återvinning av material och emballage ska utföras så långt som möjligt.

Att vid upptäckt försöka få beställaren att ta bort material som är eller kan bli miljöfarligt.

Allt miljöfarligt material ska omhändertas.