Allévägen 22
153 60 Mölnbo
Tel: 0158-605 51
Fax: 0158-606 70

Tjänster

Vi utför följande Eltjänster tjanster

  • Kompletta Elinstallationer vid ny, om och tillbyggnader av bostäder
  • Kraft och belysningsinstallationer i industri och lantbruksbyggnader.
  • Servis och underhållsarbeten för fastigheter.
  • Park och effektbelysningar för utemiljöer.
  • Reservkraftinstallationer.
  • Installationer i vårdboenden.
  • Brandlarmsinstallationer för Lantbrukets driftbyggnader.
  • Elbesiktningar
  • Byten av elcentraler & Elskåp